studio van Dusseldorp
Ru van Rossem 80 jaar
Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de kunstenaar Ru van Rossem wordt door Studio van Dusseldorp een expositie georganiseerd van zijn recente werk bestaande uit tekeningen, etsen en beelden.

Opening door Henk van Ulsen. Hij zal een voordracht houden in het auditorium van museum DE PONT, Wilhelminapark 1, Tilburg.

Voor de tentoonstelling bij Studio van Dusseldorp is de keuze gemaakt uit recent grafisch werk, tekeningen en een aantal plastieken,die samen een beeld geven van de veelzijdigheid en hoge kwaliteit van de nog immer productieve kunstenaar.

Van Rossems etsen zijn telkens weer het resultaat van een zoektocht naar ‘de juiste en klemmende stoffelijke vorm’. Als een alchemist experimenteerde hij met de etstechniek, waarin hij nieuwe, persoonlijke procédés ontwikkelde.

In zijn werk zijn figuratieve elementen te herkennen, vaak mens-en dierfiguren gecombineerd met (klassieke) symbolen uit zowel westers als niet westerse culturen. Zijn reizen naar Egypte, Indonesië, India en vooral Nigeria vormden hiervoor een belangrijke inspiratiebron.

Al van kindsbeen af is van Rossem een fervent tekenaar, hetgeen mede de virtuositeit die hij in zijn tekeningen aan de dag legt verklaart.

Vanaf de jaren ’80 maakt van Rossem ook ruimtelijk werk. Het modelleren in was resulteert voornamelijk in bronzen dierfiguren die kracht, spanning en dynamiek uitdrukken. Eén van zijn belangrijkste ruimtelijke opdrachten betrof het beeld ‘St Joris en de draak’in de St. Jan te Den Bosch.

Van Rossem exposeerde behalve in Nederland ook elders in Europa en in de Verenigde Staten, terwijl hij vele prijzen, zowel nationaal als internationaal, in de wacht sleepte.

In het kader van deze tentoonstelling verschijnt een boek met een selectie uit het vroegere werk van Ru van Rossem, uitgave Van Spijk BV Venlo. De jubileumuitgave zal vergezeld gaan van een originele print.

Ter gelegenheid van zijn verjaardag heeft Ru van Rossem twee kleine plastieken in beperkte oplage vervaardigd.
Informatie
Van 20 maart 2004 tot 25 april 2004
Deze expositie is afgelopen
Kunstenaars
ru van rossem
Galerie
Exposities
Nu
Komt
Voorbij
Kunsenaars