studio van Dusseldorp
Johan Parmentier
De stenen sculpturen van Johan Parmentier tonen op meditatieve wijze hun miljoenen jaar oude historie. Met vrij subtiel ingrijpen heeft Parmentier het diep verborgen verhaal van het gesteente naar de oppervlakte gehaald. De toeschouwer wordt door de objecten geconfronteerd met het bestaan van een kosmische werkelijkheid. Met de aanwezigheid van meerdere dimensies naast elkaar. Met de
ware oorsprong en de (on)vergankelijkheid van ons aardse leven. Hoewel Parmentier geen letterlijke religieuze boodschap heeft lijkt het bijbelse citaat “Uit stof bent u geboren en tot stof zult u wederkeren” toch wel op zijn oerbeelden van toepassing te zijn.
Website
www.johanparmentier.be
Exposities
De Natuur in de materie.
'Sporen in tijd' Han Klinkhamer en J...
Galerie
Exposities
Kunsenaars