studio van Dusseldorp
Maartje Frenken

Zielsportretten van kwetsbaarheid en innerlijke kracht.


De schilderijen van Maartje Frenken (1961) verbeelden in wezenlijke zin innerlijke gemoedsbewegingen. In de uiterlijke gedaante zijn haar schilderijen figuratief, maar niet realistisch. Je herkent er nauwelijks individuele personen in als ze mensen schildert. Toch zijn sommige schilderijen van haar wel degelijk herkenbare portretten. Ook haar bloesems en bloemen, bomen, planten, honden of andere onderwerpen hebben nooit een fotografische herkenbaarheid. Wel treft ze in ieder schilderij de aard van wat haar voor ogen staat. Hoewel ze schijnbaar niets in het schilderij minutieus uitwerkt, brengt ze een elementaire verbeelding van emoties daadwerkelijk tot stand. Bij haar is het schilderij het resultaat van een noodzakelijke dadendrang. Het is een totale overgave aan het schilderen van wat haar hart beweegt.
Website
www.maartjefrenken.nl
Galerie
Exposities
Kunsenaars