studio van Dusseldorp
Niko de Wit
Beeldhouwen is voor Niko de Wit een voortschrijdend proces van experimenteren en varieren, waarbij restvormen van het ene beeld dikwijls het begin van een volgend werk zijn; Zo ontstaan sommige beelden door gebruikte gipsmallen als uitgangspunt te nemen en die vervolgens verder uit te werken. In zijn recente werk frappeert De Wit de kijker met onverwachte composties, waarin ronde en hoekige elementen zijn samengebracht in een dynamisch verband. Een beeld van Niko de Wit genereert altijd spanning, omdat hij steeds de grenzen van fysiek evenwicht lijkt op te zoeken.
Galerie
Exposities
Kunsenaars