studio van Dusseldorp
Schilderijen George Meertens
Aanvankelijk was het werk van George Meertens (Stein, Limburg 1957) uiterst rationeel van karakter. In zijn streven naar volledigheid maakte hij zelfs gebruik van computerprogramma’s. Perspectief diende kloppend te zijn. Onderwerpen betroffen ondermeer desolate stadscènes, die in zwart/wit werden uitgevoerd. Wanneer zijn werk op dood spoor raakt, volgt een periode waarin hij als mens en als kunstenaar zoekende is. Studie, kloosterretraites en in de natuur verkeren zijn in dit proces belangrijk. In een herbezinning op zijn katholieke “roots” blijken geloof en kerk tot steun. Een nieuwe fase dient zich geleidelijk in zijn werk aan, wanneer hij spontaniteit en experiment toelaat. In schetsboeken verkent en onderzoekt hij zowel de vormentaal van de natuur als de christelijke iconografie. Via dergelijke voorstudies komen de olieverven in een langdurig proces tot stand. Opgebouwd uit kleine toetsen verf in lagen over elkaar aangebracht. Kleur wordt nu uitermate belangrijk, de stijl abstracter en de thematiek verandert. Meertens vat zijn werk samen als een verzameling documenten over leven, liefde, lijden en dood, het vieren van de wederopstanding en de verlossing. uit: 'Verloochening en belofte', Liesbeth de Jong, Utrecht 2009Informatie
Van 29 januari 2011 tot 13 maart 2011
Deze expositie is afgelopen
Galerie
Exposities
Nu
Komt
Voorbij
Kunsenaars